Επιλεκτική εκτροφή Γερμανικού ποιμενικού και Βέλγικου ποιμενικού (Μαλινουά) από γεννήτορες απαλλαγμένους από κληρονομικές ασθένειες
ΝΕΟ
  • 22/06/2022
  • 3ο χλμ Αξιούπολης-Καμποχωρίου
Πληροφορίες
ΜΠΛΑΚΙ
  • 11 Σεπτεμβρίου 2022
  • 3ο χλμ Αξιούπολης - Καμποχωρίου
Πληροφορίες
ΓΚΡΕΙ
  • 12 Αυγούστου 2022
  • 3ο χλμ Αξιούπολης - Καμποχωρίου
Πληροφορίες